Hjælpesamtaler
sparring, konfliktmægling, coaching og debriefing

Har du brug for støtte til at finde dit store potentiale frem, har du brug for debriefing på en traumatiserende oplevelse, eller er du en del af en relation hvor i har brug for uvildig mægling?

Rasmus Gregersen har hjulpet ledere og medarbejdere med at realisere deres potentiale i +20 år. Du kan også få hjælp.

Kontakt Risskov partners for en uforpligtende snak om hvordan sparring, konfliktmægling, coaching eller debriefing kan hjælpe på din situation?
Sparring
Som leder står man ofte alene med udfordringer relateret til personaleledelse, strategi eller udefrakommende forandringer. Som medarbejder kan opgaveløsningen også ofte føles ensom. Er der brug for sparring byder Risskov Partners ind med teoretisk og praktisk velfunderede indspark relateret til samarbejde eller ledelse. Det giver input som hjælper til at håndtere situationen på en ny måde.
Konfliktmægling
Er du eller dine medarbejdere i en relation som kræver mægling eller en kærlig hånd, træder Risskov Partners gerne til. Vi bruger de ekstremt virksomme værktøjer fra Imago Relationsterapi og skaber de bedste forudsætninger for at genopstarte relationen.
Coaching
Med værktøjerne fra systemisk coaching hjælper Risskov Partners dig eller din medarbejder med at se muligheder i en problematisk situation. Er der coaching på programmet, vil udgangspunktet være at du selv besidder og kender de løsninger, som kan hjælpe dig.
Debriefing
Har man som leder, medarbejder eller kollegagruppe haft en potentielt traumatiserende oplevelse, kan en debriefing hjælpe med at få hoved og hale på oplevelsen. Tit er man plaget af tanker om at man kunne have gjort noget andet eller noget mere. Og man er bange for at noget lignende skal ske igen. Efter en debriefing, er der mere styr på fortid og fremtid, og modet er tilbage til at komme på arbejde.