Personprofiler og test skaber værdi både i ansættelser og ved personlig udvikling.

Brug af personprofiler og test hos Risskov Partners
Skal du ansætte eller udvikle medarbejdere / ledere, giver personprofiler og måling af flydende intelligens et stabilt fundament.

I Risskov Partners arbejdes med en lille håndfuld virksomme personprofiler og test. De giver bedre kendskab til om man passer i et givet job, og de giver også indblik i hvad man kan udvikle i sin egen adfærd for at have succes i det job man er i.

Typer af profiler og test
I ansættelser anvendes DISC, TEIQ samt GIA (alle profiler og test er beskrevet længere nede på siden). De kan også sagtens bruges til personlig udvikling og udvikling af samarbejde i mindre teams og grupper. Hvis fokus er udviklingen af samarbejdet i større grupper anvendes istedet Diversity Icebreaker.

Undgå fejlansættelser
En lille udgift som tjener sig hjem mange gange: Fejlansættelser koster rigtig mange penge. Mange flere penge end det koster at lave en ansættelse rigtigt. Om man ansætter folk til kontoret eller fabrikken, tilfører disse testværktøjer værdi og bedre selektion.

Risskov Partners som rekrutteringspartner
Som din rekrutteringspartner, laver Risskov Partners personprofiler og test på dine kandidater. Kandidaternes profiler mm. fremlægges for ansættelsesudvalget som får meget bedre mulighed for at ansætte den kandidat der har størst sandsynlighed for at få succes i stillingen. 

Tag kontakt
Kontakt Risskov Partners. Så tager vi en dialog om, hvordan vi sammen sikrer, at du får ansat den rigtige eller får udviklet de medarbejdere du har.

Der er ingen grund til at føle sig alene med ansættelser eller udviklingsopgaver. Test og personprofiler giver gode indspark og opmærksomhedspunkter - både i forhold til personlig udvikling, men også når den rigtige profil skal ansættes

Læs mere omGIATEIQDISCDiversity Icebreakernedenfor

image

GIA - Flydende intelligens

GIA testen er en kognitiv test, som måler flydende intelligens

Måling af flydende intelligens fortæller hvor hurtigt en person kan omstille sig til en ny situation og begynde at levere resultater. Det er relevant i en ny ansættelse hvor man skal lære et nyt sted at kende. Men det er også relevant på den lange bane hvis forandring er et vilkår og stillingens indhold ændres ofte.

GIA’en identificerer de områder, hvor personen har særlige styrker eller har behov for strategier for at følge med tempoet på arbejdet. Fx i forhold til hvordan personen reagerer på nye udfordringer, hvor omstillingsparat er vedkommende og kan personen drive forandringer i organisationen.

Det er umuligt at se på folk om de har høj eller lav flydende intelligens. Men der er markant forskel på evnen til at have succes i jobroller med skiftende krav og opgaver. Det gør GIA testen relevant i langt de fleste ansættelser. Kontakt Risskov Partners for at høre mere.

image

DISC

DISC profilen er en Person Profil Analyse (PPA) - en adfærdsprofil med fokus på foretrukken adfærd i forskellige sammenhænge. Den foretrukne adfærd er dén adfærd der koster mindst energi – autoprogrammeringen. Dermed har vi et indblik i personens foretrukne arbejdsstil – herunder kommunikationsstil, beslutningsstil, teamwork-indstilling, og vigtigste motivationsfaktorer. Vi har også et indblik i hvad personen vil søge at undgå, samt den typiske reaktion i pressede situationer.

Så med DISC kan vi sige noget om en persons styrker og udfordringer; og hvor skal man være opmærksom på udvikling. Dette er ekstremt relevant – både i ansættelsessammenhænge, men også i forhold til individuel udvikling eller teamudvikling.

Det er meget svært at se på folk hvilken adfærdsprofil de har. Men viden om personers adfærdsprofil gør en kæmpe forskel, når man skal sikre sig det rigtige match til en ledig stilling. Hvis man har et udviklingsbehov hos en person eller et team, er adfærdsprofilen også et uvurderligt fundament. Det gør en DISC relevant til alle ansættelser samt som udgangspunkt for individuel udvikling eller teamudvikling. Kontakt Risskov Partners for at høre mere.

image

TEIQ – sociale kompetencer (følelsesmæssig intelligensprofil)

TEIQ’en fortæller noget om det følelsesliv der ligger til grund for en persons adfærd. Den viser, hvor godt personen forstår og styrer sine egne følelser, hvor godt de tolker og håndterer andres følelser og hvordan de anvender denne viden til at håndtere relationer.

Den hjælper til at få øje på personens egen oplevelse af særlige styrker og behov for udvikling i forhold til fx opbygning af relationer til andre mennesker, selvmotivering, forandringsparathed, reaktion på stress samt tilpasning af adfærd når man er presset.

Det er umuligt at se på folk hvilken følelsesmæssig intelligensprofil de har. Men evnen til at have succes i relationsbårne opgaver forøges markant med viden om den følelsesmæssige intelligensprofil. Det gør TEIQ relevant i langt de fleste ansættelser og i rigtig mange individuelle udviklingsforløb. Kontakt Risskov Partners for at høre mere.

image

Diversity Icebreaker - en adfærdsprofil til virkningsfuld teamudvikling

Diversity Icebreaker er et HR-værktøj, der på en enkel, humoristisk og positiv måde sætter fokus på forskellighed i et team for at skabe refleksion og udvikling i teamet.

Diversity Icebreaker er baseret på et spørgeskema, der måler præferencer for kommunikation, interaktion og forskellige måder at løse problemer på. Deltagerne udfylder spørgeskemaet og beregner selv deres resultater (tager kun omkring 10 minutter). Værktøjets funktion er at lære medlemmer i et team at håndtere forskelligheder på en positiv og konstruktiv facon.

På baggrund af deltagernes resultater, deles de ind i 3 kategorier:

  • Rød: Social, harmonisk, fællesskabssøgende, hensynsfuld, tålmodig
  • Grøn: Visionær, ideskabende, entusiastisk, ambitiøs, kreativ
  • Blå: Logisk, struktureret, praktisk, planlæggende, målrettet

Diversity Icebreaker giver blandt andet indsigt i

  • Personlighed – forskelle, styrker og svagheder
  • Teamroller
  • Kommunikation, udfordringer og muligheder

Udbytte

  • Accept og forståelse af forskellighed
  • Øget åbenhed, tillid og gensidig respekt
  • Fokus på adfærd og kommunikation
  • Øget effektivitet gennem optimal tilpasning af ansvar og opgaver